AVworks Netherlands & Spain
“ Spreek de taal die ook de klant begrijpt”
Detachering
Een av-professional Voor bedrijven die veel gebruik maken van audiovisuele apparatuur bestaat er een behoefte aan technische ondersteuning. Door een av-specialist te detacheren is deze onderstuening direkt inzetbaar. Dit kan voor een tijdelijk of kortdurend evenement of voor een langere periode.Door een ervaren technicus in huis te hebben kan er sneller geschakeld worden en dat zorgt voor een betere continuïteit..
AV-professional
Ad van den Reijen. “Als av-professional ben ik door MK2 audiovisueel een lange periode gedetacheerd  geweest bij Interpolis verzekeringen in Tilburg. Interpolis heeft op deze manier de behoefte aan technische kennis in huis gehaald. Ik had als taak de nodige av-apparatuur te onderhouden, storingen te verhelpen en de nodige ondersteuning bieden bij presentaties en evenementen. Later heb ik dit ook nog voor een korte periode bij eureko gedaan. Eureko is de holding waaronder ook Achmea valt. Hier was de hoofdtaak event-coördinator. Hoogtepunt hierbij was toch wel de jaarlijkse presentatie van de cijfers waarbij breed werd uitgepakt”.
Altijd op de juiste tijd en op de juiste plaats professionele kennis in huis. Eén van de voordelen van detacheren
HOME Installation Detachering Rental Projects Availability Contact Gallery
AVWORKS
Audiovisual Support Servicio technico audiovisuales
“ Hablar el idioma que el cliente también entiende”
Conocimiento siempre profesional interno en el momento y lugar adecuados. Una de las ventajas de la comisión de servicio
AV-professional
Ad van den Reijen. “Como profesional audiovisual, MK2 Audiovisual me destinó durante un largo período a la aseguradora Interpolis en Tilburg. De esta manera, Interpolis ha adquirido la necesidad de contar con conocimientos técnicos internos. Mi trabajo consistía en mantener el equipo audiovisual necesario, resolver averías y brindar el soporte necesario para presentaciones y eventos. Posteriormente también hice esto durante un breve periodo en Eureko. Eureko es el holding que también incluye a Achmea. Aquí la tarea principal fue la coordinación del evento. Lo más destacado fue la presentación anual de las cifras, que tuvo una gran difusión”..
Un profesional audiovisual Las empresas que utilizan frecuentemente equipos audiovisuales tienen la necesidad de soporte técnico. Al enviar a un especialista audiovisual en comisión de servicio, este soporte se puede implementar de inmediato. Esto puede ser para un evento temporal o de corto plazo o por un período más largo. Al tener un técnico experimentado interno, puede cambiar más rápidamente y eso garantiza una mejor continuidad.
Detachering Detachering